ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

(JOURNAL OF THE INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY OF ERCIYES UNIVERSITY)

Editör (Editor)

Nusret AYYILDIZ

Yrd. Editör (Assistant Editor)
Necmettin MARAŞLI (Temel Bilimler)

M. Kemal APALAK (Mühendislik Bilimleri)

Yayın Kurulu (Editorial Board) :
Ahmet AKSOY, Adem GÖLEÇ, Tefaruk HAKTANIR, Derviş KARABOĞA, Recai KILIÇ, Sevgi LÖKÇE, Mehmet ÖZDEMİR, Sedat ÖZSOY, Ahmet ÜLGEN, Hüseyin YAPICI, Hasan YETİM

Yazışma Adresi (Correspondence Address) :
Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 38039 Kayseri, TÜRKİYE
Tlf.: (352) 4375271; Fax: (352) 4370782
e-posta : fenbilen@erciyes.edu.tr

Yazım Kuralları

Cilt (Volume) 19       Sayı (Number) 1-2      Haziran-Aralık  2003

İçindekiler ( Contents )

 

Makine

Sayfa

  Düzlemsel Ortak Robotik Manipülasyonda Yörünge İzlemede Robust Kontrol Uygulaması
H. SARIKAYA, İ. UZMAY ve R. BURKAN
19-29
     
  Investıgatıon of  The Effect  on Engıne Performance of Usıng Hıgher  Octane Ratıng Gasolıne Than Engıne Requırement
C. SAYIN, İ. KILIÇASLAN
40-46
     
  Laser-Metal Etkileşiminde Sıcaklık ve Basınç Değişimlerinin İncelenmesi
A. BÖLÜKBAŞI, İ. KOTCİOĞLU, B. S. YILBAŞ, M. ZIRZAKIRAN
47-56
     
  Elektronik  
  Elman Ağının Benzetilmiş Tavlama Algoritması Kullanarak Eğitilmesi
A. KALINLI
73-82
     
 

Uae’lerin Gelişimi Ve Bir Bgf Devresinin  Voltaj Ve Akım Modunda FTFN İle  Gerçekleştirilmesi
E. UZUNHİSARCIKLI, M. ALÇI

83-94
     
 

Güç Katsayısının  Bir Mikrodenetleyici Kullanarak Ölçümü
İ. ÇOLAK, R. BAYINDIR

95-103
     
  Orman  
 

Borlu Bileşikler ve Doğal Sepi Maddeleriyle Emprenye Edilen Sarıçam Odununun Yanma Özellikleri
E. BAYSAL

137-147
     
 

Bazı Borlu Bileşikler Ve Su İtici Maddelerle Muamele Edilen Adi Duglas  Odununda Daralma Miktarları
E. BAYSAL

148-158
     
  Matematik  
 

A  Study  On  A  LOD  Method  For  Two-Dımensıonal  Dıffusıon  Equatıon
M.  GÜLSU

174-181
     
  Kimya  
 

1-Amino-5-Benzoil-4-Fenil-1h-Pirimidin-2-On Bileşiğinin Bazı Karbonil Reaktifleriyle Reaksiyonlarının İncelenmesi
Z ÖNAL, B. ALTURAL

189-195
     
  Fizik  
 

Photoconductıvıty studıes on CdS fılms grown by chemcal bath deposıtıon technque
H. METİN, R. ESEN

196-202
     
  Not : Hazırlanan Sayfalar PDF Dosya Türündendir. Browser'ınız da sayfaları göremiyorsanız Adobe Acrobat Reader Yükleyiniz...