DOKTORA TEZ DÖNEMİ ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE !

Doktora tez döneminde olup, Tez Çalışması ve Uzmanlık Alan Ders Kaydı Yaptıran Öğrencilerin Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin aşağıda belirtilen ilgili madde gereğince TİK raporlarını en geç 31 Aralık 2017 tarihine kadar Enstitümüze getirmeleri gerekmektedir.

Tez konusunun belirlenmesi ve tez önerisi savunması

Madde(5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrenci hazırladığı raporu sözlü olarak komite üyelerine sunar. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

Adres : Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 38039- KAYSERİ
Telefon : 0-352-4375271
Faks : (352) 437 5271
Öğrenci İşleri : (352) 207 66 66 / 46007
E-Posta : fenbilen1gmail.com
Copyright © 2013 - 2014 / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu