DOKTORA TEZ İZLEME KOMİTE RAPORU (TİK) VERECEK ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE !

Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmelik hükümleri gereğince; 2020-2021 eğitim-öğretim yılı Ocak –Haziran dönemine ait Tez İzleme Komitesi tarafından değerlendirilen (TİK) raporlarının, EBYS üzerinden Ana Bilim Dalı Başkanlığı aracılığıyla en geç 30 Haziran 2021 tarihine kadar Enstitü Müdürlüğüne gönderilmesi  gerekmektedir. (Tik raporunu Uzamanlık Alan Dersi ve Tez Çalışmasına Kayıt Yaprıran Öğrenciler verecektir.)

Tez konusunun belirlenmesi ve tez önerisi savunması

MADDE 48

(5) (Değişik: RG-26/02/2019-30698) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran dönemini değerlendirmek üzere Haziran ayında ve Temmuz-Aralık dönemini değerlendirmek üzere Aralık ayında olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrenci hazırladığı raporu sözlü olarak komite üyelerine sunar. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Tez izleme raporunu zamanında vermeyen ve komisyon önünde sunmayan öğrenci başarısız kabul edilir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

 

07 Ekim 2021
02 Haziran 2021
06 Kasım 2020
24 Haziran 2020
30 Mart 2020
30 Mart 2020
05 Aralık 2019
24 Eylül 2019
16 Eylül 2019
14 Aralık 2018
02 Kasım 2018
02 Temmuz 2018
Adres : Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 38039- KAYSERİ
Telefon : 0-352-4375271
Faks : (352) 437 5271
Öğrenci İşleri : (352) 207 66 66 /46000
E-Posta : fenbilenerciyes.edu.tr
Copyright © 2013 - 2014 / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu