Vizyon ve Misyon
Misyonumuz; üniversitelere ve serbest piyasadaki iş sektörlerine, sanayi ve üretim merkezlerine, bilimsel ölçütlere göre eğitilmiş nitelikli elemanlar yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda; yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği yapar, ulusal/uluslararası nitelikli öğrenci kabulünün ve sayısının artmasını destekler, lisansüstü eğitim için gerekli her türlü alt yapının oluşumu için gayret sarf eder, yapılacak tez çalışmalarının ülkemiz önceliklerine yönelik olmasını ve projelerle desteklenmesini teşvik eder, lisansüstü öğrencilerin disiplinler arası yetişmesini sağlayacak şekilde düzenlemeler yapar. Ayrıca, disiplinler arası araştırma faaliyetlerinin zenginleşmesi için çaba sarf eder ve sanayi veya diğer sektörler ile ortak projelere desteklerimizi arttırarak devam ettiririz.
 
Vizyonumuz; ileri ve uluslararası düzeyde, ülkenin dünya pazarlarındaki rakipleri ile rekabet gücünü arttıracak bilimsel ve teknolojik araştırmaları destekleyen, üniversitelere öğretim üyesi yetiştiren, gelişen teknoloji ve piyasanın ekonomik gereklerini bilen, nitelikli ve kariyer yapmış üretken araştırmacılar yetiştiren, evrensel ve çağdaş gelişmeye katkıda bulunan, kaynakları etkin kullanan ve daha az harcayan bilim dünyasının seçkin bir kurumu olmaktır.
Adres : Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 38039- KAYSERİ
Telefon : 0-352-4375271
Faks : (352) 437 5271
Öğrenci İşleri : (352) 207 66 66 /46000
E-Posta : fenbilenerciyes.edu.tr
Copyright © 2013 - 2014 / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu