Doktora Programı Tez Önerisi ve TİK Raporu vereceklerin Dikkatine!
Doktora Programı Tez Önerisi ve TİK Raporu vereceklerin Dikkatine!

Doktora Programı Öğrencilerinden Doktora Tez Önerisi ve Tez İzleme Komite (TİK) Raporu vereceklerin en son 30 Aralık 2022 tarihine kadar, belgelerini ilgili Anabilim Dalı Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Doktora Tez Önerisi: Doktora yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesinin önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisiyle ilgili yazılı bir raporu sözlü savunma sınavı tarihinden en az on beş gün önce komite üyelerine sunar, mazeretsiz olarak tez önerisi savunma sınavına girmeyen öğrenci başarısız olarak değerlendirilir.

Tez İzleme Komite(TİK) Raporu: Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran dönemini değerlendirmek üzere Haziran ayında ve Temmuz-Aralık dönemini değerlendirmek üzere Aralık ayında olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrenci hazırladığı raporu sözlü olarak komite üyelerine sunar. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Tez izleme raporunu zamanında vermeyen ve komisyon önünde sunmayan öğrenci başarısız kabul edilir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.