Tek Ders Sınavları Hakkında
Tek Ders Sınavları Hakkında

Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 27. Maddesinin d bendine göre “Mezun olmak, yeterlik sınavına girmek, tez dönemine geçmek veya bilimsel hazırlık programını tamamlamak için başarısız olduğu tek dersi kalan öğrencilere, enstitü yönetim kurulu kararıyla, ilgili yarıyılın sonunda girecekleri tek ders sınavı hakkı verilebilir. Seminer dersi ile tezsiz yüksek lisans programındaki Dönem projesi dersi için tek ders sınavı hakkı verilmez.” Maddesi gereği; Erciyes Üniversitesi Senato Kararı ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile 2023-2024 eğitim öğretim yılı Güz yarıyılı tek ders sınavlarının 09 Şubat 2024 Cuma günü dersin öğretim üyesi tarafından yapılmasına karar verilmiş olup, 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı Güz yarıyılı tek ders sınavına girecek öğrencilerin en geç 06 Şubat 2024 Salı günü saat 17.00’ ye kadar dilekçe (Transkript eklenilerek ) ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.

Önemle duyurulur!

29 Ocak 2024 Pazartesi
Toplam 0 görüntüleme