Misyon - Vizyon


MİSYON - VİZYON



Misyonumuz


Üniversitelere ve serbest piyasadaki iş sektörlerine, sanayi ve üretim merkezlerine, bilimsel ölçütlere göre eğitilmiş nitelikli elemanlar yetiştirmek için yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği yapmak, ulusal/uluslararası nitelikli öğrenci kabulünün ve sayısının artırılmasını desteklemek, lisansüstü eğitim için gerekli her türlü alt yapının oluşumu için gayret sarf etmek, eğitim programlarının ve yapılacak tez çalışmalarının ülkemiz önceliklerine yönelik olmasını ve projelerle desteklenmesini teşvik etmek, lisansüstü öğrencilerin disiplinler arası yetişmesini sağlayacak şekilde düzenlemeler yapmaktır.



Vizyonumuz 


İleri ve uluslararası düzeyde, ülkenin dünya pazarlarındaki rakipleri ile rekabet gücünü arttıracak bilimsel ve teknolojik araştırmaları destekleyen, üniversitelere öğretim üyesi yetiştiren, gelişen teknoloji ve piyasanın ekonomik gereklerini bilen, nitelikli ve kariyer yapmış üretken araştırmacılar yetiştiren, evrensel ve çağdaş gelişmeye katkıda bulunan, kaynakları etkin kullanan ve daha az harcayan bilim dünyasının seçkin bir kurumu olmaktır.