Tarihçe

TARİHÇEEnstitümüz 20.07.1982 tarih ve 17760 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 41 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 25. maddesinin "e" bendine göre, Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Fen Bilimleri Enstitüsü adı altında kurulmuştur. Enstitümüz 1982-1983 eğitim öğretim yılından itibaren eğitime başlamıştır. Enstitümüzde yüksek lisans ve doktora öğretimi 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkeleri doğrultusunda “Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitüleri Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği” ve “Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir. Enstitümüz, Üniversitemiz rektörlüğüne bağlı olarak Mühendislik, Mimarlık, Fen, Ziraat, Havacılık ve Uzay Fakülteleri ve Sivil Havacılık Yüksek Okulu Anabilim dallarında Türkçe ve İngilizce dillerinde yüksek lisans ve doktora eğitimi vermektedir. Ülkemiz kalkınma ve gelişmesinde en önemli faktörün bilim adamı yetiştirilmesi olduğu inancından hareketle, sadece üniversitemize değil yurt çapında programlarımıza ilgi duyan tüm lisansüstü öğrencilerine hizmet verilmektedir.


Enstitümüz, hayırsever işadamı Sayın Kadir HAS tarafından rahmetli anne ve babası anısına yaptırılan temeli 2 Ekim 1995 tarihinde atılan 6000 m2 kapalı alanı bulunan ve Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman DEMİREL tarafından 09 Ekim l997 tarihinde hizmete açılan Nuri ve Zekiye HAS Lisansüstü Eğitim Enstitüleri isimli yeni binasında hizmet vermektedir. 


Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitü Binası