Öğrenci Anketleri

Öğrenci Anketleri

Bu anket, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü öğrencilerinin memnuniyet düzeylerini ölçmek amacıyla hazırlanmıştır. Anket verileri, enstitümüzde sizlere sunulan hizmetlerin kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Ankete vereceğiniz doğru ve samimi cevaplar araştırma bulgularının anlamlı olması bakımından son derece önemlidir. Ankette kişisel bilgilerinizin gizliliği KVKK kapsamında korunacaktır. Katılımınız için teşekkür ederiz.


  Lisansüstü yeni mezun anketini doldurmak için tıklayınız.

  Lisansüstü öğrenci memnuniyet anketini doldurmak için tıklayınız.