Öğrenci Memnuniyet Anketi


Öğrenci Memnuniyet Anketi

Bu anket, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü öğrencilerinin memnuniyet düzeylerini ölçmek amacıyla hazırlanmıştır. Anket verileri, enstitümüzde sizlere sunulan hizmetlerin kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Ankete vereceğiniz doğru ve samimi cevaplar araştırma bulgularının anlamlı olması bakımından son derece önemlidir. Ankette kişisel bilgilerinizin gizliliği KVKK kapsamında korunacaktır. Katılımınız için teşekkür ederiz.


   Fen Bilimleri Enstitüsü Öğrenci Memnuniyet Anketi için tıklayınız.