2021-2022 Bahar Yarılı Tek Ders Sınavına Girecek Öğrencilerimizin Dikkatine

Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 27. Maddesinin d bendine göre “Mezun olmak, yeterlik sınavına girmek, tez dönemine geçmek veya bilimsel hazırlık programını tamamlamak için başarısız olduğu tek dersi kalan öğrencilere, enstitü yönetim kurulu kararıyla, ilgili yarıyılın sonunda girecekleri tek ders sınavı hakkı verilebilir. Seminer dersi ile tezsiz yüksek lisans programındaki Dönem projesi dersi için tek ders sınavı hakkı verilmez.” Maddesi gereği; Erciyes Üniversitesi Senato Kararı ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile 2021-2022 eğitim öğretim yılı Bahar yarıyılı tek ders sınavlarının 21 TEMMUZ 2022 PERŞEMBE günü saat:10:00’da dersin öğretim üyesi tarafından yapılmasına karar verilmiş olup, 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı Bahar yarıyılı tek ders sınavına girecek öğrencilerin en geç 20 TEMMUZ 2022 Çarşamba günü saat 17.00’ ye kadar dilekçe (Transkript eklenilerek ) ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.

Önemle duyurulur!