05.12.2022 Tarihine kadar 7417 Sayılı Af Kanunundan Yararlanacak Öğrencilerimizin Dikkatine!
05.12.2022 Tarihine kadar 7417 Sayılı Af Kanunundan Yararlanacak Öğrencilerimizin Dikkatine!

Aftan yararlanmak isteyen öğrencilerimizin aşağıda bulunan dilekçeyi doldurup ekleri ile birlikte en son 05.12.2022 tarihine kadar Enstitümüze şahsen veya fenbilen@erciyes.edu.tr adresine başvurmaları gerekmektedir.

AF DİLEKÇESİ